PEDRA NATURAL

Demo Image
Overly

PEDRA CALIÇA

Presenten una elevada resistència al foc i excel·lents propietats antilliscants. Així mateix , gràcies a les característiques fisicomecàniques que la mateixa naturalesa els ha atorgat, poden ser utilitzades tant per a interiors com per a exteriors.

La caliça és una roca sedimentària composada majoritàriament per calcita. És més tova i porosa que el marbre o el granit pel que no és recomana per taulells de cuina o paviments molt transitats.

En canvi és perfecta per revestiment de façanes, Ampits, coronaments, etc… ja que s'adapta molt bé als canvis de temperatura i també es pot utilitzar per paviments interiors o taulells de bany.

Demo Image
Overly

Pedra arenisca

La Pedra Arenisca o pedra sorrenca és una roca sedimentària molt semblant a la caliça per la seva porositat i duresa.

S'aconsella per les mateixes aplicacions que la pedra anterior, encara que en aquesta trobem més varietat de colors.


Demo Image
Overly

PISSARRES

La pissarra és una roca metamòrfica composta d'argila o cendra volcànica, amb un coeficient d'absorció mínim que atorga a aquesta Pedra Natural el grau d'impermeabilitat òptim per al seu ús en teulades i cobertes.

Entre les seves característiques estètiques sobresurt la seva versatilitat, oferint noves tendències a l'interiorisme en espais amb llibertat d'elecció, altament personalitzats. L'aplicació de la pissarra és especialment valorada en la decoració actual, tant en revestiments exteriors com en interiors.

Demo Image
Overly

BASALT

El basalt és la pedra volcànica per excel·lència, prové directament de la lava dels volcans, a Espanya hi ha poc basalt, per tant la major part és d'importació. Presenta un aspecte gris fosc i pot tenir més o menys porus. La seva duresa és mitjana alta, per tant li costa ratllar-se, per altra banda, com totes les pedres naturals, presenta una certa porositat que fa que es pugui tacar.

El seu us habitual és per revestiments, paviments, escales, llars de foc, i en casos especials s'utilitza per finalitats més decoratives com ara cuines, banys, etc.

Demo Image
Overly

TRAVERTINS

El travertí és una roca sedimentària formada principalment de carbonat càlcic i originada fa milions d'anys pels dipòsits de rius i deus que li van proporcionar una bellesa única i atemporal.

Avui dia els travertins són molt utilitzats en espais comercials , centres de treball i zones residencials per la seva idoneïtat en sòls i revestiments. Destaca la popularitat en augment dels banys realitzats en aquest material.

Demo Image
Overly

STONEPANEL

Un sistema de panells compost per peces de pedra natural muntades sobre una base de ciment i reforçades amb una malla de fibra de vidre. La seva base, de tot just 3 cm de gruix, permet muntar lloses, tacs rústics o envellits de pedra natural com cap altre sistema pot fer , evitant a més, el risc de possibles despreniments.

És presenta en mòduls en forma de Z, que eviten la visió de les juntes i en formats estàndard de 61 × 15,2 cm amb 3,5 / 4 cm de gruix i 60x20cm amb 4,5 / 5 cm de gruix.

Demo Image
Overly

LLOSES

Pedres úniques i exemplars que ressalten per la seva bellesa. Depenent de la seva col•locació i geometria, combinen tant en ambients clàssics, com en ambients avantguardistes.

TAC DE MANPOSTERÍA PER A REALITZAR PARETS I MURS

Menu